Waar staan wij voor?

Dorpsraad Meteren zet zich in voor een fijn woon-, leef- en werkklimaat in Meteren. Daarnaast zijn we bezig om “Oud Meteren”, “Kalenberg” en “De Plantage” meer met elkaar te verbinden. Dit doen we door:

  • Onderhouden van een goede communicatie en samenwerken met de bewoners en belangengroepen van Meteren;
  • Actie ondernemen bij knelpunten, problemen en wensen;
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van West Betuwe.

Laatste nieuws

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen en het laatste nieuws uit Meteren? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Thema’s

Elke kern heeft verschillende punten die voor hen belangrijk zijn. Deze thema’s hebben we voor Meteren beschreven. Dit zijn de punten waar we gezamenlijk met elkaar aan willen werken.

Ons laatste nieuws

Even voorstellen

Sinds januari 2022 heeft de dorpsraad Meteren een nieuw bestuur. We stellen hier de actieve bestuursleden voor zodat iedereen ...

Jouw advertentie hier?

Neem dan direct contact op met ons