Wat houden onze thema’s in?

In ieder dorp zijn er thema’s die voor inwoners belangrijk zijn en waar de inwoners met elkaar aan willen werken. Deze onderwerpen staan beschreven in een ‘kernagenda’. Ook voor Meteren is een kern agenda gemaakt.

Voor de inwoners van Meteren zijn de volgende onderwerpen (thema’s) belangrijk: Algemeen, Verkeer, Groen, Recreatie en Voorzieningen. Voor ieder onderwerp zijn doelen beschreven. De werkgroep ‘Samen Meters Vooruit’ werkt in overleg met de Dorpsraad samen met de gemeente West-Betuwe aan de uitvoering van deze doelen.

Hieronder is te lezen wat de thema’ s inhouden.

Over onze thema’s

De inhoud van onze thema’s kun je hier lezen.

Algemeen

Voor Meteren gaat dit over een plan voor de toekomst van Meteren en uitvoering hiervan, de communicatie met en door inwoners en verbinding maken tussen de verschillende wijken om saamhorigheid te creëren.

Verkeer

Voor Meteren gaat dit over het verkeer in goede banen te leiden en daarmee inzicht te hebben in de huidige situatie en plannen voor straten en wegen, voetpaden, parkeerterreinen en fietsroutes.

Groen

Voor Meteren gaat dit over alle zaken die met beplanting te maken hebben van klein tot groot om bij te dragen aan de biodiversiteit, meer verkoeling in de zomer, minder wateroverlast en onder andere een betere gezondheid en hoger welzijn voor mens en dier.

Recreatie

Voor Meteren gaat dit over vrijetijdsbesteding wat alle activiteiten inhoudt die bedoeld zijn voor ontspannen en vermaak die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als werken, huishouden en zorg voor anderen.

Voorzieningen

Voor Meteren gaat dit over alle zaken waar je gebruik van kunt maken die van belang zijn voor een prettige leefbare omgeving. Wil je meehelpen in de uitvoering, of heb je een vraag? Dan kun je contact opnemen met de werkgroep via info@dorpsraadmeteren.nl