Wat houdt het thema Verkeer in?

Voor Meteren gaat dit over het verkeer in goede banen te leiden en daarmee inzicht te hebben in de huidige situatie en plannen, en uitvoering daarvan, voor straten en wegen, voetpaden, parkeerterreinen en fietsroutes.

Wil je meehelpen in de uitvoering, of heb je een vraag? Dan kun je contact opnemen met de werkgroep via info@dorpsraadmeteren.nl

Doelen voor het thema Verkeer

De doelen voor het thema Verkeer zijn hieronder uitgelegd met status updates waaraan gewerkt wordt.

1. Aandacht voor te hoge snelheden op doorgaande wegen en verkeersveiligheid verbeteren.

Er zijn veel auto’s die te hard rijden. Straten waar te hard wordt gereden zijn bijvoorbeeld de Rijksstraatweg, Laan 1940-1945 en Bredestraat. Ook moet er aandacht zijn voor de veiligheid van alle deelnemers in het verkeer. Voorbeelden van gevaarlijke plaatsen zijn het kruispunt bij de winkel van Hol Plant en Kado, oversteken op de Blankertseweg en oversteken op de Rijksstraatweg.
Update: Met de gemeente wordt er samen gekeken naar oplossingen hiervoor.

2. Wandelpaden en stoepen (opnieuw) aanleggen.

Wandelpaden en stoepen zijn ongelijk. Dit is gevaarlijk voor voetgangers. Bijvoorbeeld in Oud Meteren, de Plantage en langs de Rijksstraatweg.
Update: Met de gemeente wordt er samen gekeken naar oplossingen hiervoor.

3. Fietsroutes langs Kalenbergseplas verbeteren.

Fietsen over de Verlengde Bredestraat – langs de Kalenbergse Plas - is gevaarlijk voor fietsers. De straat heeft wel fietsstroken maar deze zijn op het asfalt zelf en niet apart van de weg.

Update: Verlengde Bredestraat is recent opnieuw ingericht met fietssuggestiestroken. Dit zijn geen officiële fietsstroken. Voldoet daarmee wel aan de inrichtingseisen

4. De bewegwijzering in Meteren.

De borden naar het Dorpshuis en de voetbalvereniging zijn niet meer goed te lezen.
Update: Samen Meters Vooruit is bezig met het aanpassen van de borden naar het Dorpshuis en de voetbalvereniging.