Wat houdt het thema Recreatie in?

Voor Meteren gaat dit over vrijetijdsbesteding wat alle activiteiten inhoudt die bedoeld zijn voor ontspannen en vermaak die kunnen worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als werken, huishouden en zorg voor anderen.

 

Wil je meehelpen in de uitvoering, of heb je een vraag? Dan kun je contact opnemen met de werkgroep via info@dorpsraadmeteren.nl

Doelen voor het thema Recreatie

De doelen voor het thema Recreatie zijn hieronder uitgelegd met status updates waaraan gewerkt wordt.

1. Recreatie rondom de Kalenbergse plas verbeteren.

Meer mogelijkheden voor vermaak rondom de Kalenbergse Plas moet er komen. Een voorbeeld is om meer visplaatsen te maken en door fietsenrekken neer te zetten. Ook is het fijn als er een wc komt, een kraam of winkel om ijs of wat te drinken te kopen of meer privacy aan de plas voor de recreanten en toezicht tijdens warme dagen en een koffiehuis of een jeux de boules baan zouden ook mogelijkheden zijn.
Update: er wordt samen met de gemeenten gekeken wat haalbaar en mogelijk is.

2. Behoefte aan horeca mogelijkheden

Het Dorpshuis van Meteren moet meer een plek worden waar je andere inwoners kunt ontmoeten en activiteiten kan organiseren.
Update: vanaf 2022 wordt een subsidie van de gemeente ontvangen voor het organiseren van meer activiteiten voor de inwoners.

3. Uitbreiding winkelaanbod door een extra supermarkt in Meteren.

Op dit moment kan dat niet door het bestaande detailhandelsbeleid wat er is.
Update: in het bestemmingsplan De Plantage wordt bekeken of hier nog mogelijkheden voor zijn. SMV zoekt hierover de samenwerking met de gemeente.

4. De oude peuterspeelzaal aan de Lindelaan in Meteren weer in gebruik nemen.

Aan de Lindelaan staat een gebouw met grote tuin waar eerder een peuterspeelzaal in zat. Deze moest een nieuwe bestemming krijgen.
Update: de Dorpsraad wilde in samenwerking met de gemeenten graag een aantal vluchtelingen uit Oekraïne opvangen en dit is in het voorjaar van 2022 gebeurd. Dit gebouw aan de Lindelaan, is gereedgemaakt als woning, met behulp van inwoners uit Meteren, en op dit moment verblijven er Oekraïense vrouwen met hun kinderen in.