Wat houdt het thema Groen in?

Voor Meteren gaat dit over alle zaken die met beplanting te maken hebben van klein tot groot om bij te dragen aan de biodiversiteit, meer verkoeling in de zomer, minder wateroverlast en onder andere een betere gezondheid en hoger welzijn voor mens en dier.

Wil je meehelpen in de uitvoering, of heb je een vraag? Dan kun je contact opnemen met de werkgroep via info@dorpsraadmeteren.nl

Doelen voor het thema Groen

De doelen voor het thema Groen zijn hieronder uitgelegd met status updates waaraan gewerkt wordt.

1. Aanplanting en onderhoud groen

In sommige straten worden de stoepen en groenstroken niet goed onderhouden. Ook zou er meer groen in het dorp mogen komen. Voorbeelden zijn bloemstroken langs fietspaden, fruitpluklanen, Een park of moestuin met kinderboerderij in De Plantage en groenvoorziening bij diverse straten. Ook is het wenselijk dat er meer plekken komen waar honden uitgelaten kunnen worden. Omdat op sommige plaatsen veel afval ligt, moeten er ook meer afvalbakken komen.
Update: het zand is aangevuld bij het strand van de Kalenbergse plas en verder wordt er gekeken naar mogelijkheden. Ook is een aantal afvalbakken op een andere plaats gezet en wordt er geregeld gesnoeid bij de Kalenbergse plas.

2. Inwoners betrekken bij inrichting openbare ruimte.

Het gaat hier om bijvoorbeeld het plaatsen of verplaatsen van bomen, windmolens en afvalbakken.
Update: de nieuwe Participatieverordening moet inwoners beter betrekken bij besluiten.

3. De straatverlichting uitbreiden.

De straatverlichting aan de J. van Zantenstraat kan verbeterd worden.

Update: samen met de gemeente wordt er naar mogelijkheden gezocht. Overleg binnen SMV is er geweest en vragen zijn bij de gemeente neergelegd tijdens een gesprek. Dit wordt in 2023 verder besproken.